Disclaimer

Hardinxveld.info publiceert alle informatie op deze website onder de volgende voorwaarden:

Hardinxveld.info doet alle redelijke moeite die in haar vermogen ligt om de website zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken. Aan alle informatie die wordt vermeld op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Sommige informatie op de website wordt verschaft door derden zoals media & partners van Hardinxveld.info. Er wordt gecontroleerd of deze informatie klopt, maar Hardinxveld.info neemt niet de verantwoording hierover.

De website bevat links naar andere websites, die niet onder het beheer of de verantwoordelijkheid van Hardinxveld.info vallen. Deze links zijn alleen op de website geplaatst. Hardinxveld.info neemt niet de verantwoording over wat er via deze links worden aangeboden.

Mocht u informatie op een pagina tegenkomen, waarvan u denkt, dat deze niet klopt, stuurt u dan een mail naar info@hardinxveld.info.
Geef s.v.p. duidelijk aan waar het om gaat, dan bekijken wij of en hoe deze pagina aangepast moet worden.

Hardinxveld.info
E-mail: info@hardinxveld.info